Nieuws

272 nieuwsberichten

Volg de conferentie ‘Connecting the Dots’ vrijdag 30 januari online en discussieer mee!

23 januari 2015 - Volg 'Connecting the dots' online! De conferentie ‘Connecting the Dots: Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings’ is op 30 januari ook online te volgen. De raad nodigt deelnemers –live en online-  uit om kritis ...

Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving (update)

23 januari 2015 - Op 23 januari heeft de raad zijn publicatie ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ gepubliceerd. Drones, 4D-printen, synthetische biologie, kunstmatige intelligentie: het zijn enkele voorbeelden van technologische innovaties op het gebi ...

Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving

14 januari 2015 - Op 23 januari 2015 brengt de Rli zijn ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ uit. Uitgangspunt voor de verkenning is de vraag welke gevolgen technologische innovaties hebben op de leefomgeving met als invalshoek gezonde voeding, efficië ...

Jaar van de Ruimte 2015- Interview Henry Meijdam, voorzitter Rli

14 januari 2015 - ‘Connecting the Dots’: techniek, ruimte en mensen' Interview met Henry Meijdam, voorzitter Rli Drones, 4D-printing, nanotechnologie, Artificial Intelligence, domotica. Technologische ontwikkelingen met in potentie een grote impact op de inrichting va ...

Advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’

15 december 2014 - Op 15 december 2014 heeft de raad het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar stoot de rijksoverheid miljoenen m 2 vastgoed af, van kantoren tot geva ...

Kabinetsreactie op advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

11 december 2014 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 4 december 2014 een geïntegreerde reactie op adviezen over toepassing van kennis over gedrag in bele ...

Rli doet in 2015 mee aan het Jaar van de Ruimte

3 december 2014 - Rli doet mee aan het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Met als doel om nieuwe perspectieven te ontwikke ...

Aanbieding advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ 15 december, Den Haag

27 november 2014 - Op 15 december 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’. Dit advies wordt samen met het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) ‘Rijksvastgoed in beweging’ aangeboden aan minister Blok vo ...

EEAC jaarconferentie: ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ – korte terugblik

17 november 2014 - EEAC-jaarconferentie: Op uitnodiging van de Nationale raad voor duurzame ontwikkeling van Hongarije (NFFT), hield het EEAC-netwerk (European Environment and Sustainable Advisory Councils) dit jaar van 15- 17 oktober zijn jaarconferentie ‘ A Balanced Futur ...

Invitation Conference Connecting the Dots – Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings, 30 January 2015

17 november 2014 - Registration open Conference Connecting the Dots, 30 janauary 2015, Media Plaza, Utrecht. Drones, 4D printing, DNA sequencing, labs-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of possible disruptive innovations in food ...

Pagina's