Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. De vraag is hoe opgaven daar samenkomen. Zitten opgaven elkaar in de weg? Is winst te behalen bij een samenhangende aanpak?
  • Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?