Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rijksoverheid en andere overheden hierbij?
  • Vitale processen leveren producten en diensten die onmisbaar zijn, zoals elektriciteit of drinkwater. Deze processen veranderen door duurzaamheidstransities en digitalisering. Hoe kan de kwetsbaarheid worden beperkt en de veerkracht vergroot?
  • Wat is er nodig om de transitie te versnellen en wat is daarin de rol van de overheid?
  • Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?