Aanbiedingsbijeenkomst advies Splijtstof?

De Rli organiseerde op woensdag 7 september 2022 van 9.30 – 11.30 uur een aanbiedingsbijeenkomst over zijn advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden'
livestream advies kernernergie

Bekijk hier de livestream

Over het advies

De energietransitie vormt één van de grote opgaven om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, betekent dat wij nog minder dan dertig jaar hebben om onze energievoorziening te verduurzamen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de bouw van twee nieuwe kerncentrales wordt gefaciliteerd en dat de kerncentrale Borssele langer open wordt gehouden. Wij verwachten dat daarover in de komende jaren op verschillende momenten debat zal plaatsvinden. In ons advies spreken we ons niet uit vóór of tegen kernenergie, maar lichten we toe dat snelle maar ook zorgvuldige besluitvorming van groot belang is. In het verleden is zorgvuldige en toekomstbestendige besluitvorming over kernenergie lastig gebleken. Het is belangrijk dat de besluitvorming over kernenergie vanaf nu minder grillig verloopt.

Volgens ons zal het helpen als het besluitvormingstraject over nieuwe kerncentrales zo wordt ingericht, dat het perspectief van burgers er een inherent onderdeel van vormt. Ook vraagt een besluit nemen over kernenergie een integrale afweging over het energiesysteem als geheel vanuit publieke waarden. We benoemen de onderwerpen en perspectieven die daarbij in ieder geval aan de orde dienen te komen.

Programma

Dagvoorzitter Peter Melis ging over het advies in gesprek met de voorzitter van de raad Jan Jaap de Graeff en de voorzitter van de commissie die het advies heeft opgesteld, Emmy Meijers. Daarna nam de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, het advies in ontvangst  en gaf hij een beknopte reactie. Vervolgens vond er een panelgesprek plaats met Pieter Boot (Clingendael International Energy Programme), Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht) en Laura de Vries (Jonge Klimaatbeweging). Ed Nijpels (voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord) gaf in een videoboodschap zijn reactie. De dagvoorzitter faciliteerde de discussie met de zaal. Ten slotte sloot de voorzitter van de raad de bijeenkomst af.

Lees meer over het advies ‘Splijtstof?’

Video's

De verschillende onderdelen van het programma zijn hier terug te zien:

Toelichting op het advies Splijtstof? door Jan Jaap de Graeff en Emmy Meijers (18:53 min.)

Aanbieding aan en reactie op advies door minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten (10:31 min.)

Vragen van deelnemers aan Jan Jaap de Graeff en Emmy Meijers en de discussie over het advies Splijtstof? (29:06 min.)

Videoboodschap met de reactie van Ed Nijpels (vz Voortgangsoverleg Klimaatakkoord)  op het advies Splijtstof? (2:45 min.)

Panelgesprek met Pieter Boot  (Clingendael International Energy Programme) (12:19 min.)

Panelgesprek met Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht) (18:10min.)

Panelgesprek met Laura de Vries (Jonge klimaatbeweging) (11:14 min.)

Slotwoord van de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff (4:44min)

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst of het advies kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl  of tel: 06 21178802.