Alle publicaties

27 resultaten

Briefadvies Beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

advies
Energieraad - april 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over het gewenste stimuleringskader voor de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit: 37% in 2020.

Briefadvies Opkomst Onconventioneel Gas

advies
Energieraad - februari 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

De ruggengraat van de energievoorziening

advies
Energieraad - september 2009
Advies over de energie-infrastructuur

Briefadvies Kredietcrisis

advies
Energieraad - februari 2009
Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiƫn

Briefadvies Kolenvergassing

advies
Energieraad - september 2008
Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

Briefadvies Biobrandstof

advies
Energieraad - april 2008
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Een prijs voor elke reis

advies
Energieraad - januari 2008
De transportsector levert een substantiƫle en groeiende bijdrage aan de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Op dit moment is er geen zicht op een trendbreuk in de groei van .....

Brandstofmix in beweging

advies
Energieraad - januari 2008
Op zoek naar een goede balans

Energietechnologie voor de toekomst

advies
Energieraad - maart 2007
'Leren en stimuleren', over het bevorderen van nieuwe duurzame energietechnologie

Een graadje slimmer

advies
Energieraad - november 2006
Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid