Alle publicaties

3 resultaten

Maak ruimte voor vernieuwing

advies
Rli - juli 2010
Met dit gezamenlijk advies willen de drie raden een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de bezuinigingen in het licht van de kabinetsformatie.

Advies Doelmatig Waterbeheer

advies
Adviescommissie Water - juni 2010

Advies over Deltawet

advies
Adviescommissie Water - januari 2010