Alle publicaties

565 publicaties

Werkprogramma 2024-2025

werkprogramma
Rli - 12 January 2024
De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Verkenning Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning

Verkenning
Rli - 21 December 2023
Hardnekkige problemen in de leefomgeving vragen dringend om een oplossing, maar blijven voortbestaan ondanks voortdurende aandacht vanuit de samenleving, de politiek en het beleid.

De uitvoering aan zet

Advies
Rli - 19 December 2023
Nederland staat voor grote opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving, zoals de bouw van grote aantallen woningen of de omgang met de gevolgen van een veranderend klimaat. Sommige van deze opgaven spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker.

Adviezen in beeld

online magazine
Rli - 14 December 2023
De Tweede Kamerleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Rli de afgelopen jaren heeft gegeven, hebben wij het online magazine ‘Adviezen in beeld’ gemaakt.

Weg van de wegwerpmaatschappij

Video
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet op om de wegwerpmaatschappij te stoppen. Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Dit gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Dit stelt de raad in zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’, dat daags voor Black Friday werd…

Weg van de wegwerpmaatschappij

Advies
Rli - 24 November 2023
Het kabinet moet beleid gaan voeren dat zich richt op het afbouwen van de wegwerpmaatschappij, die de omslag naar een duurzame en circulaire economie in de weg staat. Dit vraagt om een actieve overheid, die regie voert en het goede voorbeeld geeft.

Samen werken

Advies
Rli - 17 October 2023
Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven en de samenleving. Om deze te verzilveren moet de overheid heldere doelen stellen en ondernemers ondersteuning bieden.

Adviezen in beeld voor de provinciale statenleden

online magazine
Rli - 13 June 2023
Online magazine voor provinciale statenleden ter ondersteuning van hun werk voor de periode 2023 - 2027

Goed water goed geregeld

Advies
Rli - 11 May 2023
In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Welk overheidsbeleid is nodig om de KRW-doelen zo snel als mogelijk te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen?

Jaarverslag 2022

jaarverslag
Rli - 30 March 2023
Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.