Alle publicaties

568 publicaties

Jaarverslag 2023

jaarverslag
Rli - 5 April 2024
Het jaarverslag 2023 geeft een beknopte weergave van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen in 2023 en de doorwerking van eerder uitgebrachte adviezen.

Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek

Video
Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. Veel mensen komen daardoor in grote problemen: zij voelen zich onveilig in hun huis of hebben geldzorgen. Als de overheid niet helpt om het probleem op te lossen, lopen de…

Goed gefundeerd

Advies
Rli - 19 February 2024
Veel gebouwen, verspreid over heel Nederland, hebben te maken met funderingsschade. Alleen met een nationale aanpak kan voorkomen worden dat het funderingsprobleem verandert in een funderingscrisis.

Werkprogramma 2024-2025

werkprogramma
Rli - 12 January 2024
De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Verkenning Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning

Verkenning
Rli - 21 December 2023
Hardnekkige problemen in de leefomgeving vragen dringend om een oplossing, maar blijven voortbestaan ondanks voortdurende aandacht vanuit de samenleving, de politiek en het beleid.

De uitvoering aan zet

Advies
Rli - 19 December 2023
Nederland staat voor grote opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving, zoals de bouw van grote aantallen woningen of de omgang met de gevolgen van een veranderend klimaat. Sommige van deze opgaven spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker.

Adviezen in beeld

online magazine
Rli - 14 December 2023
De Tweede Kamerleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Rli de afgelopen jaren heeft gegeven, hebben wij het online magazine ‘Adviezen in beeld’ gemaakt.

Weg van de wegwerpmaatschappij

Video
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet op om de wegwerpmaatschappij te stoppen. Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Dit gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Dit stelt de raad in zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’, dat daags voor Black Friday werd…

Weg van de wegwerpmaatschappij

Advies
Rli - 24 November 2023
Het kabinet moet beleid gaan voeren dat zich richt op het afbouwen van de wegwerpmaatschappij, die de omslag naar een duurzame en circulaire economie in de weg staat. Dit vraagt om een actieve overheid, die regie voert en het goede voorbeeld geeft.

Samen werken

Advies
Rli - 17 October 2023
Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven en de samenleving. Om deze te verzilveren moet de overheid heldere doelen stellen en ondernemers ondersteuning bieden.