Alle publicaties

568 publicaties

Advies Bestuursakkoord Water

Advies
Adviescommissie Water - 19 July 2016

Mainports voorbij

Advies
Rli - 1 July 2016
Is de Nederlandse economie nog gebaat bij huidig mainportbeleid?

Notitie Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving

Overig
Rli - 25 May 2016
Deze notitie is geschreven door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur als bijdrage van een door de Raad voor het Openbaar Bestuur getrokken samenwerking tussen adviesraden inzake de analyse en duiding van het begrip systeemverantwoordelijkheid.

Advies Waterkwaliteit

Advies
Adviescommissie Water - 24 May 2016

Jaarverslag 2015

jaarverslag
Rli - 19 April 2016
Het jaarverslag 2015 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Advies over Water in de Nationale Omgevingsvisie

Advies
Adviescommissie Water - 11 January 2016

Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar

Advies
Rli - 3 December 2015
Hoe kunnen de intenties van de stelselherziening omgevingsrecht bij de uitwerking van de Omgevingswet worden verwezenlijkt?

Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050

Advies
Rli - 24 September 2015
De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als doel te stellen en dit doel ook wettelijk vast te leggen.