Alle publicaties

568 publicaties

Ruimte voor de regio in Europees beleid

Advies
Rli - 21 September 2015
Dit advies gaat in op hoe Nederland vroeg in de Europese besluitvorming meer invloed kan uitoefenen om te zorgen voor een beter uitvoerbaar leefomgevingsbeleid.

Werkprogramma 2016-2017

werkprogramma
Rli - 15 September 2015
Het meerjarig werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geeft inzicht in de adviestrajecten en de planning

Advies Waterschapsbestuur

Advies
Adviescommissie Water - 7 July 2015

Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid

Advies
Rli - 25 June 2015
Dit advies bespreekt hoe de woningmarkt en het woonbeleid flexibeler kunnen worden en meer aan kunnen sluiten op de veranderde woonwensen in de maatschappij.

Briefadvies Waterkwaliteit

Advies
Adviescommissie Water - 17 June 2015

Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Advies
Rli - 15 June 2015
In dit advies verkent de raad hoe de overheid een transitie naar een circulaire economie kan ondersteunen.

Stelselherziening omgevingsrecht - briefadvies

Briefadvies
Rli - 21 May 2015

Advies Innovatie in de Waterketen

Advies
Adviescommissie Water - 23 April 2015

Jaarverslag 2014

jaarverslag
Rli - 13 April 2015
Het jaarverslag geeft een beschrijving van de werkwijze van de Rli en een overzicht van de adviezen die in 2014 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen.