Alle publicaties

567 publicaties

Vrijkomend rijksvastgoed

Advies
Rli - 15 December 2014
Dit advies richt zich op vrijkomend rijksvastgoed en de daarbij komende afweging tussen maatschappelijke doelen en financiële opbrengsten.

Werkprogramma 2015-2016

werkprogramma
Rli - 15 September 2014
Het meerjarig werkprogramma 2015 - 2016 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) geeft inzicht in de adviestrajecten en de planning.

Advies Meerlaagsveiligheid

Advies
Adviescommissie Water - 15 July 2014

Risico's gewaardeerd

Advies
Rli - 25 June 2014
In dit briefadvies adviseert de raad om rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend te maken, en meer recht te doen aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s.

Advies governance Deltaprogramma

Advies
Adviescommissie Water - 4 June 2014

Milieuschade verhalen

Advies
Rli - 3 June 2014
Dit briefadvies verkent de mogelijkheid van financiële zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid bij milieuschade die ontstaat of aan het licht komt bij de bedrijfsbeëindiging van risicobedrijven, die vallen onder het Brzo of in de IPPC categorie 4.

Internationale verkenning 2014

Overig
Rli - 15 May 2014

De toekomst van de stad

Advies
Rli - 23 April 2014
In dit advies gaat de raad op zoek naar de kracht van de steden en naar wegen om deze kracht verder te ontwikkelen, beter te benutten en te mobiliseren.

Kwaliteit zonder groei

Advies
Rli - 22 April 2014
In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe in de toekomst omgevingskwaliteit kan worden gerealiseerd, nu structureel minder middelen beschikbaar zijn. In de achterliggende analyse signaleert de raad tevens enkele andere beperkingen in het huidige systeem van kwaliteitsrealisatie.

Jaarverslag 2013

jaarverslag
Rli - 30 March 2014
Het jaarverslag geeft een beschrijving van de werkwijze van de Rli en een overzicht van de adviezen die in 2013 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen.