Alle publicaties

565 publicaties

Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn

Advies
Rli - 21 January 2014
Advies over de gevolgen van de hervormingen van de langdurige zorg voor de woningmarkt. Het advies geeft handelingsperspectieven aan het Rijk en gemeenten voor het verbinden van wonen, zorg en welzijn.

Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland

Advies
Rli - 31 October 2013
Het advies gaat in op de belangrijkste strategische keuzes die Nederland moet maken om de land- en tuinbouw te versterken en te verduurzamen.

Nederlandse logistiek 2040: designed to last

Advies
Rli - 7 October 2013
Dit advies beschrijft het pad dat de logistieke sector moet volgen om Nederland in 2040 concurrerend en leefbaar te houden.

Werkprogramma 2014-2015

werkprogramma
Rli - 17 September 2013

Sturen op samenhang

Advies
Rli - 13 September 2013
Dit advies gaat in op de noodzaak van verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam om de internationale concurrentiepositie van de regio en van Nederland te versterken.

Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht

Advies
Rli - 17 June 2013
Dit advies richt zich op het organiseren en beleggen van verantwoordelijkheden (bestuurlijk en bij bedrijven), de integratie van in- en externe veiligheid, het borgen van kennis en het omgaan met risico’s en voorschriften.

Onbeperkt houdbaar

Advies
Rli - 15 May 2013
In dit advies concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan.