Alle publicaties

565 publicaties

Boeren met toekomst

Advies
Rli - 2 December 2021
Hoe kan landbouwbeleid boerenondernemers helpen, om binnen duurzaamheidsgrenzen, hun toekomst vorm te geven?

Geef richting, maak ruimte!

Advies
Rli - 23 November 2021
Nederland staat voor ingrijpende ruimtelijke opgaven rond klimaat, energie, natuur, wonen en landbouw. Is de huidige ruimtelijke sturing toereikend om deze opgaven tijdig en met goed resultaat aan te pakken?

Investeren in duurzame groei

Advies
Rli - 14 October 2021
Hoe kan het kabinet de inzet van het Nationaal Groeifonds verbeteren zodat de investeringen bijdragen aan een duurzaam verdienvermogen en passen bij de economie van de toekomst?

Jaarverslag 2020

jaarverslag
Rli - 6 April 2021
Het jaarverslag 2020 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid

Advies
Rli - 10 February 2021
Er zijn steeds meer oplossingen voor bereikbaarheids-vraagstukken. De te maken keuzes hangen steeds sterker samen met andere opgaven in de leefomgeving. Hoe komen we tot integraal bereikbaarheidsbeleid?

Digitaal duurzaam

Advies
Rli - 8 February 2021
Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoe kunnen we een digitale én duurzame samenleving realiseren?

Waterstof: de ontbrekende schakel

Advies
Rli - 25 January 2021
Wat is de betekenis en het strategisch belang van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie?

Werkprogramma 2021-2022

werkprogramma
Rli - 7 December 2020
Programmering van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.

Evaluatie tweede zittingsperiode Rli 2016-2020

Rapport
Rli - 9 October 2020
Het kabinet heeft op 28 september 2020 zijn oordeel over het functioneren van de raad aangeboden aan het parlement.