Alle publicaties

565 publicaties

Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

Advies
Rli - 1 October 2020
Steeds meer mensen kunnen onvoldoende deelnemen aan het stedelijk leven. Hoe kan gestuurd worden op het tegengaan van ongerechtvaardigde verschillen tussen groepen burgers?

Stop bodemdaling in veenweidegebieden: Het Groene Hart als voorbeeld

Advies
Rli - 2 September 2020
Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen in veenweidegebieden. Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten tegen te gaan?

Groen uit de crisis

Advies
Rli - 8 July 2020
In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis waarin de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan.

Magazine Week van Verbindend Verduurzamen

Digitaal magazine
Rli - 7 July 2020
Digitaal magazine met de resultaten van de Week van Verbindend Verduurzamen 25-29 mei 2020

Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

Advies
Rli - 1 July 2020
Internationaal treinverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroenen van de transportsector, en het realiseren van Nederlandse duurzaamheidsdoelen. Hoe kan het aanbod van internationale treinen worden gestimuleerd?

De bodem bereikt?!

advies
Rli - 29 June 2020
De kwaliteit van de rurale bodems gaat achteruit. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer?

Animatie Rli-advies De bodem bereikt?!

Video
Animatie met een korte uitleg over het advies De bodem bereikt?! - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) juni 2020

Keynote speech Verbindend Verduurzamen Noelle Aarts

Video
Keynote speech van Noelle Aarts tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen.

Introductie op de Week van Verbindend Verduurzamen door Rli-raadsleden

Video
Introductie op de Week van Verbindend Verduurzamen door de commissie: Annemieke Nijhof (vz), Ellen Peper, Marjolein Demmers en Sybren Bosch