Alle publicaties

565 publicaties

Studenten van Saxion Hogeschool in gesprek met studenten van ROC Aventus

Video
Studenten bestuurskunde en klimaat & management van Saxion Hogeschool gingen in gesprek met MBO-studenten van het ROC Aventus in Deventer en Apeldoorn over verduurzaming. De meeste MBO-studenten hebben het beeld dat er in Nederland al genoeg wordt gedaan aan verduurzaming. Duurzaamheidsthema’s die de MBO-studenten belangrijk vinden zijn ‘…

Video: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen

Video
Hoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners bij de verduurzamingsstrategie van Nederland? Deze vraag heeft de Rli gesteld op verschillende plekken in Nederland. De reacties zijn veelzijdig en veelkleurig. Waar de een zijn best doet zo duurzaam mogelijk te leven vraagt de ander zich af of dat wel nut heeft. “De vraag is: in hoeverre…

Video: Hoe denken jongeren bij Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst?

Video
Hoe denken jongeren bij Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst?

Werkprogramma 2020-2021

werkprogramma
Rli - 10 December 2019
Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

Naar een duurzame economie

Advies
Rli - 10 December 2019
Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Hoe kan de overheid sturen op de transitie naar een duurzame economie?

Waardevol toerisme

Advies
Rli - 6 September 2019
Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?

Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voorstudie
Rli - 16 July 2019
De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden en daarnaast ook over de verwachte kwetsbaarheden en risico’s op de lange termijn.

Kopen om te verhuren

Onderzoek
Rli - 29 May 2019
De centrale vraag die de raad aan het Kadaster heeft gesteld luidt: “Zijn in Nederland tussen 2009 en 2018 daadwerkelijk steeds meer woningen gekocht voor de verhuur?”

Europees landbouwbeleid

Advies
Rli - 22 May 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar kringlooplandbouw.

Jaarverslag 2018

jaarverslag
Rli - 9 May 2019
Het jaarverslag 2018 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.