Alle publicaties

568 publicaties

Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' - 25 mei 2020

Video
Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen

Jaarverslag 2019

jaarverslag
Rli - 2 April 2020
Het jaarverslag 2019 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Greep op gevaarlijke stoffen

advies
Rli - 11 March 2020
Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Welke stappen zijn nodig voor een veiligere omgang met gevaarlijke stoffen?

Studenten van Saxion Hogeschool in gesprek met studenten van ROC Aventus

Video
Studenten bestuurskunde en klimaat & management van Saxion Hogeschool gingen in gesprek met MBO-studenten van het ROC Aventus in Deventer en Apeldoorn over verduurzaming. De meeste MBO-studenten hebben het beeld dat er in Nederland al genoeg wordt gedaan aan verduurzaming. Duurzaamheidsthema’s die de MBO-studenten belangrijk vinden zijn ‘…

Video: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen

Video
Hoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners bij de verduurzamingsstrategie van Nederland? Deze vraag heeft de Rli gesteld op verschillende plekken in Nederland. De reacties zijn veelzijdig en veelkleurig. Waar de een zijn best doet zo duurzaam mogelijk te leven vraagt de ander zich af of dat wel nut heeft. “De vraag is: in hoeverre…

Video: Hoe denken jongeren bij Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst?

Video
Hoe denken jongeren bij Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst?

Werkprogramma 2020-2021

werkprogramma
Rli - 10 December 2019
Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

Naar een duurzame economie

Advies
Rli - 10 December 2019
Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Hoe kan de overheid sturen op de transitie naar een duurzame economie?

Waardevol toerisme

Advies
Rli - 6 September 2019
Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?

Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voorstudie
Rli - 16 July 2019
De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden en daarnaast ook over de verwachte kwetsbaarheden en risico’s op de lange termijn.