Alle publicaties

565 publicaties

Luchtvaartbeleid

Advies
Rli - 18 April 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid.

De som der delen

Verkenning
Rli - 26 March 2019
Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. Hoe komen opgaven daar samen? Wat betekent dit voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland?

Werkprogramma 2019-2020

werkprogramma
Rli - 20 December 2018
Programmering van de onderwerpen voor de periode 2019-2020

Warm aanbevolen

Advies
Rli - 13 December 2018
Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving?

Video met korte uitleg advies 'Warm aanbevolen'

Video
Niels Koeman, voorzitter van de raadscommissie, legt in twee minuten het advies uit 'Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving'.

Nationale Omgevingsvisie

Advies
Rli - 20 November 2018
Met welke governance en sturing komen de prioriteiten van het kabinet binnen bereik?

Agenda voor het Rli-advies CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

Overig
Rli - 3 July 2018
Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen

Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit

Advies
Rli - 28 June 2018
Kiezen voor snelheid én kwaliteit

Werkprogramma 2018-2019

werkprogramma
Rli - 4 June 2018
De raad heeft de ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving.