Alle publicaties

568 publicaties

Kopen om te verhuren

Onderzoek
Rli - 29 May 2019
De centrale vraag die de raad aan het Kadaster heeft gesteld luidt: “Zijn in Nederland tussen 2009 en 2018 daadwerkelijk steeds meer woningen gekocht voor de verhuur?”

Europees landbouwbeleid

Advies
Rli - 22 May 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar kringlooplandbouw.

Jaarverslag 2018

jaarverslag
Rli - 9 May 2019
Het jaarverslag 2018 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Luchtvaartbeleid

Advies
Rli - 18 April 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid.

De som der delen

Verkenning
Rli - 26 March 2019
Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. Hoe komen opgaven daar samen? Wat betekent dit voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland?

Werkprogramma 2019-2020

werkprogramma
Rli - 20 December 2018
Programmering van de onderwerpen voor de periode 2019-2020

Warm aanbevolen

Advies
Rli - 13 December 2018
Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving?

Video met korte uitleg advies 'Warm aanbevolen'

Video
Niels Koeman, voorzitter van de raadscommissie, legt in twee minuten het advies uit 'Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving'.

Nationale Omgevingsvisie

Advies
Rli - 20 November 2018
Met welke governance en sturing komen de prioriteiten van het kabinet binnen bereik?