Alle publicaties

568 publicaties

Agenda voor het Rli-advies CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

Overig
Rli - 3 July 2018
Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen

Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit

Advies
Rli - 28 June 2018
Kiezen voor snelheid én kwaliteit

Werkprogramma 2018-2019

werkprogramma
Rli - 4 June 2018
De raad heeft de ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving.

Van B naar Anders

Advies
Rli - 23 May 2018
Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?

Jaarverslag 2017

jaarverslag
Rli - 14 May 2018
Het jaarverslag 2017 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

De stad als gezonde habitat

Advies
Rli - 16 April 2018
Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te maken?

Duurzaam en gezond

Advies
Rli - 3 April 2018
De klimaatopgave leidt tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Hoe kan het voedselbeleid op deze omslag anticiperen?

Stroomvoorziening onder digitale spanning

Advies
Rli - 15 March 2018
Kan de overheid de betrouwbaarheid waar onze stroomvoorziening om bekend staat voldoende waarborgen, nu de digitalisering van het elektriciteitssysteem de komende jaren een nieuwe fase in gaat? Welke kwetsbaarheden en risico’s brengt dit met zich mee?

Advies Grondwater

Advies
Adviescommissie Water - 22 December 2017