Alle publicaties

568 publicaties

Advies Afweging rivierverruiming dijkversterking rivierengebied

Advies
Adviescommissie Water - 19 December 2017

Kennisnotitie - Energietransitie en leefomgeving

Overig
Rli - 18 December 2017
Laatste stand van denken en doen rond een aantal onderwerpen binnen de energietransitie die relevant zijn voor de leefomgeving

Brede blik op erfgoed

Advies
Rli - 18 December 2017
Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hebben gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen.

Breed kijken, smal adviseren

Advies
Adviescommissie Water - 1 December 2017

Pitch youth delegates

Video
EEAC conference 12 October 2017, Maastricht, The Netherlands