Alle publicaties

565 publicaties

Advies Watergezant

Advies
Adviescommissie Water - 15 June 2017

Grond voor gebiedsontwikkeling

Advies
Rli - 6 June 2017
Het kabinet werkt aan een nieuwe wet voor grondbeleid. De raad pleit voor modernisering van het grondbeleid en doet hiervoor acht aanbevelingen.

Jaarverslag 2016

jaarverslag
Rli - 30 May 2017
Het jaarverslag 2016 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Advies Wateroverlast

Advies
Adviescommissie Water - 11 May 2017

Technologie op waarde schatten - een handreiking

Overig
Rli - 10 March 2017
Welke veranderingen in de economie en de samenleving doen zich voor als gevolg van toepassing van nieuwe technologie, met name in het domein van de leefomgeving en infrastructuur?

Aanvulling op het Werkprogramma 2017-2018

werkprogramma
Rli - 9 February 2017
Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is een actualisatie van het voorlopige werkprogramma 2017-2018 dat eerder in september 2016 is vastgesteld.

Advies Integrale Toetsing Omgevingskwaliteit

Advies
Adviescommissie Water - 25 January 2017

Dichterbij en sneller

Advies
Rli - 24 January 2017
Stedelijke regio’s worden steeds drukker. Hoe kan de overheid de bereikbaarheid binnen stedelijke regio’s verbeteren?

Presentatie advies 'Verbindend landschap' 8 november 2016

Video
Weergave van de gehele bijeenkomst van het Rli-advies Verbindend landschap. op 8 november 2016.

Reactie Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland op advies 'Verbindend landschap''

Video
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland, geeft zijn reactie op het advies Verbindend landschap op de presentatie van het advies op 8 november 2016