Challenge landschap 2070

Een advies over landschap, met daarbij het verkennen van de toekomst, vroeg om een creatief proces met inbreng van diverse partijen. De commissie organiseerde daarom naast twee gebeidssessies een Challenges voor teams van universiteiten en academies voor bouwkunst en van ontwerpbureaus.

De raad heeft kennisinstellingen en ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw uitgenodigd om hun visie te geven op welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap in de toekomst (2070) en over welke rol overheden kunnen en moeten spelen. Tien teams (drie kennisinstellingen met interdisciplinaire studententeams en zeven ontwerpbureaus) presenteerden op 7 april 2016  hun resultaten en gingen vervolgens in debat met de leden van de commissie. De resultaten vormen input voor het advies.

Vragen aan de deelnemers

  1. Kies een gebied waar in de komende jaren veel dynamiek is te verwachten door ontwikkelingen die het landschap gaan veranderen (‘drijvende krachten’)
  2. Analyseer deze drijvende krachten en schets hoe dit gebied zich gaat ontwikkelen onder invloed van de benoemde ‘drijvende krachten’
  3. Ontwerp maximaal twee strategische interventies met als oogmerk de kwaliteit van het landschap in het gebied te vergroten
  4. Projecteer de gevolgen van deze twee interventies in het landschap. En beschrijf wat de invloed is van deze interventies op voortdurende ontwikkeling van het landschap en onzekerheden daarbij. Wie speelt hierin welke rol?

Deelnemers Challenge landschap 2070

Challenge landschap 2070