Conferentie Verbindend Verduurzamen - 26 maart 2020

Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid? Praat, denk en doe mee op 26 maart 2020 tijdens de conferentie Verbindend Verduurzamen.
zonnepark, windmolens en groep mensen

Toelichting op Verbindend Verduurzamen

Op 26 maart 2020 gaat de Rli tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

De raad stelt deze vragen voor haar eigen werk. Ook vele andere organisaties en hun medewerkers die bijdragen aan verduurzaming vragen zich af hoe ze het perspectief van burgers een goede plek geven in hun activiteiten en beleid: overheden, maatschappelijke organisaties/NGO’s, burgerorganisaties, wetenschap en onderzoek, studenten, jongeren, adviseurs. Hoe verhoudt dat wat nodig is voor een duurzame samenleving zich tot wat mensen uit verschillende hoeken van de samenleving willen of kunnen? Of het nu gaat om duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, duurzaam wonen of een duurzame leefomgeving.

Tijdens de conferentie staan dialoog en intervisie centraal. De deelnemers gaan aan dialoogtafels met elkaar in gesprek over ieders eigen ervaringen, casussen en inzichten. O.a. Kim Putters, Daan Roovers, Sandor Gaastra en Annemieke Nijhof leveren plenair o.l.v. dagvoorzitter Ruben Maes inhoudelijke bijdragen om de dialoog tussen de deelnemers te voeden en van context te voorzien. Met elkaar vinden de deelnemers uit wat er nodig is om ‘verbindend te verduurzamen’.

Ter voorbereiding op de conferentie voert de raad gesprekken met burgers, experts, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. De resultaten van deze gesprekken worden in de aanloop naar de conferentie op deze website gepubliceerd.