Programma van de conferentie

Tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen vonden de deelnemers met elkaar uit wat ‘verbindend verduurzamen’ betekent, hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is.

Van maandag 25 mei tot en met donderdag 28 mei 2020 van 9.00 tot 11.00 uur vond elke dag een interactieve online werksessie plaats rond een specifiek thema. Aan een themasessie namen 40 á 50 deelnemers deel. Zij gingen – deels in kleinere groepjes – in gesprek over ieders ervaringen, gedeelde inzichten en opgaven rond het betreffende thema.

Op vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur sloot het programma af met een webinar, waarbij de uitkomsten met een grotere groep deelnemers werden gedeeld. Ruben Maes begeleidde de hele week en modereerde de werksessies en het webinar. Keynote speaker bij het webinar was Noelle Aarts, hoogleraar Socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit. Te gast waren daarnaast DG EZK Sandor Gaastra, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en Rli-raadslid Annemieke Nijhof.

Deelnemers schreven zich in voor één van de themasessies en/of voor het afsluitende webinar.

Elke themasessie werd ingeleid door een inhoudelijk expert. De thema’s van de interactieve online sessies waren:

Maandag 25 mei: Individuele waarden en collectieve oplossingen met Daan Roovers
Hoe doe je recht aan uiteenlopende individuele waardeoriëntaties als opgaven vragen om collectieve oplossingen?

Dinsdag 26 mei: Zeggenschap en leiderschap met Imrat Verhoeven
Hoe kunnen formele besluiten en procedures en informele initiatieven en ideeën uit de samenleving elkaar helpen en versterken?

Woensdag 27 mei: Kennis en kunde met Mieke Boon
Hoe benutten we de ervaringen en emoties uit de samenleving én de kennis en feiten uit de wereld van onderzoek en wetenschap in samenhang?

Donderdag 28 mei: Beelden en oordelen met Rens Vliegenthart
Welke rol spelen beeldvorming en (voor-)oordelen bij het maken van verbinding en wat is daarbij de rol van de media?