Sprekers (onder voorbehoud van nieuwe datum)

Kim Putters

Kim PuttersKim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar beleid en bestuur van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens onder meer kroonlid van de SER en vicevoorzitter van het Oranje Fonds. In zijn boek Veenbrand analyseert hij smeulende kwesties in onze samenleving, waaronder de vraag of duurzaamheidstransities voor nieuwe sociale scheidslijnen zorgen. Kim Putters schrijft in het FD regelmatig over de transitie naar een duurzame samenleving. In recente artikelen ging hij onder meer in op het belang van het voeren van het gesprek over de opbrengsten van duurzame alternatieven, de noodzaak van leiders die tegenstellingen kunnen overbruggen, de behoefte aan een ‘wij-gevoel’ en de vermoeiende kanten van de ‘voor-of-tegensamenleving’.

Daan Roovers

Daan RoversDaan Rovers is publieksfilosoof. Als filosoof ontwikkelt zij manieren om mensen aan het denken te zetten. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is daarbij haar voornaamste drijfveer. Met filosofische perspectieven wil zij de actualiteit helpen verdiepen en filosofische inzichten toegankelijk maken voor een breed publiek. Sinds 29 maart 2019 vervult zij de eretitel Denker des Vaderlands. In die rol zet zij zich in voor publiek denken over de vraag hoe wij gezamenlijk verder kunnen komen. Haar uitgangspunt daarbij is dat politiek over onszelf gaat. De vragen die we daarbij stellen moeten weer onderdeel maken van ons dagelijks leven. Voor meer achtergrondinformatie zie https://daanroovers.nl/.

Klaas van Egmond

Klaas van EgmondKlaas van Egmond heeft een lange staat van dienst als milieuonderzoeker en directeur bij onder meer het RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Sinds 1 januari 2008 is hij faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Samen met Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die zich richt op het begrijpen van de financiële crisis en het formuleren van duurzame oplossingen. In 2015 ontving hij de Wubbo Ockels Brandaris prijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht op zijn vakgebied. Klaas van Egmond houdt zich in toenemende mate bezig met de culturele en de financieel-economische kanten van het duurzaamheidsvraagstuk. In zijn recente boek Homo Universalis (2019) beschrijft hij een mensbeeld waarin de fundamentele krachten tussen het geestelijke en het materiële en die tussen het universele en het individuele in evenwicht zijn. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we de weg naar een duurzame samenleving kunnen inslaan. Voor meer achtergrondinformatie zie https://www.klaasvanegmond.nl/

Sandor Gaastra

Sandor GaastraSandor Gaastra is DG Energie en Klimaat bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit zijn huidige functie was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Hij zal in zijn bijdrage onder meer reflecteren op hoe bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord de samenleving is betrokken en welke lessen hij daaruit heeft getrokken als het gaat om het verbinden van de samenleving aan de verduurzamingsopgave.

Lot van Hooijdonk

Lot van HooijdonkLot van Hooijdonk is wethouder mobiliteit, energie en groen van de gemeente Utrecht. Als wethouder maakt zij zich sterk voor een betaalbare transitie naar duurzame energie voor alle bewoners van de stad. Als wethouder was zij onder meer verantwoordelijk voor het Energieplan Utrecht, waarbij een groep inwoners via loting werd uitgenodigd om het plan te maken. Voor haar wethouderschap was zij adjunct-directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en werkte zij in verschillende functies bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Annemieke Nijhof

Annemiek NijhofAnnemieke Nijhof is lid van de Rli sinds 2013. Zij is voorzitter van het Netherlands Water Partnership, boegbeeld Topsector Water en Maritiem, directeur Springtij Forum en strategisch adviseur bij Tauw Group BV, waar ze van 2012 tot 2018 CEO was. Daarvoor werkte ze bij Grontmij NV, was ze directeur-generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en raadsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu bij het Ministerie van Algemene Zaken.

Marjolijn van Heemstra

Marjolein HeemstraSinds het begin van de ruimtevaart worden astronauten in de uitgestrekte duisternis overvallen door liefde voor onze planeet. En waar je van houdt, dat wil je beschermen. We moeten uitzoomen, is hun boodschap. Zien hoe alles met alles verweven is en hoe kwetsbaar we erbij hangen in dat reusachtige heelal. Het leven bekijken met de blik van een ruimtevaarder geeft ons het perspectief dat we nu zo ontberen. Een blik voorbij de waan van de dag waarin we onszelf en de aarde uitputten. Mooi gezegd. Maar hoe dan?

Ruben Maes, dagvoorzitter

Ruben MaesRuben Maes is oprichter van &MAES en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.