Consultatie kernenergie

Wat vindt u van kernenergie? Deel uw mening, maak een verschil!
Illustratie van een gesprek waarbij het aanhalingsteken, gebruikt bij een quote, centraal staat

Inventarisatie

Als onderdeel van het adviestraject kernenergie organiseert de Rli een brede open consultatie waarbij iedereen die dat wil zijn of haar mening kan geven. De inventarisatie brengt in beeld welke argumenten en afwegingen mensen gebruiken om hun mening te vormen over kernenergie. De uitkomsten worden benut bij het opstellen van een representatief vervolgonderzoek naar dit onderwerp.

Ipsos voert deze inventarisatie uit in opdracht van de Rli. De raad signaleert dat kernenergie veel aandacht krijgt van politiek en media. Echter, een goed gesprek voeren over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De Rli vindt het belangrijk dat het gesprek wél goed verloopt en brengt begin 2022 hierover advies uit. Uw bijdrage aan deze inventarisatie zorgt ervoor dat alle argumenten en afwegingen in beeld zijn en meegenomen kunnen worden in het adviestraject.

Laat je horen en doe mee! Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Veelgestelde vragen

Vragen en opmerkingen kunt u sturen aan: communicatie@rli.nl

Startbijeenkomst 28 september 2021

Op 28 september 2021 organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een bijeenkomst over kernenergie. Met deze ‘startbijeenkomst’ introduceerden wij ons adviestraject ‘Kernenergie’.

De startbijeenkomst markeerde het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin wij met uiteenlopende partijen zullen spreken en het brede publiek bevragen.

Deelnemers aan de startbijeenkomst werden door de Rli persoonlijk benaderd.

Vervolg: expertbijeenkomsten

Na de startbijeenkomst organiseren wij een aantal expertbijeenkomsten om verschillende thema’s verder uit te diepen. De inhoudelijke invulling van deze bijeenkomsten volgt later en zal bekendgemaakt worden via deze website en andere kanalen.

Ook voor de expertbijeenkomsten benaderen wij zelf deelnemers maar staat het u vrij om uw interesse in deelname kenbaar te maken. De expertbijeenkomsten zullen op de volgende data plaatsvinden:

  • Woensdag 27 oktober, 12:00-16:00 uur
  • Vrijdag 5 november, 12:00-16:00 uur
  • Woensdag 10 november, 12:00-16:00
  • Vrijdag 12 november, 12:00-16:00
  • Woensdag 17 november, 11:30-15:30

Wij verwachten het advies in het voorjaar van 2022 uit te brengen.

Wij werken deze pagina bij zodra meer bekend is over de invulling en uitwerking van de start- en expertbijeenkomsten.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de aanleiding van het adviestraject, de adviesvraag en aanpak vindt u op onze webpagina kernenergie

Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout  bas.waterhout@rli.nl

Voor het kenbaar maken van uw interesse in deelname aan een bijeenkomst kunt u een email sturen naar communicatie@rli.nl