Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

V: Wie is opdrachtgever van de Inventarisatie?

A: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is opdrachtgever voor Ipsos.

V: Wat is de rol van Ipsos?

A: Ipsos voert de inventaristie uit in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Mede op basis van de uitkomsten hiervan zal Ipsos een vervolgonderzoek uitvoeren.

V: Waarom brengt de Rli advies uit over kernenergie

A: Kernenergie wordt genoemd als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. Echter, een goed gesprek voeren over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De Rli vindt het belangrijk dat het gesprek wél goed verloopt en zal hierover advies uitbrengen. Een goed gesprek is nodig omdat het gaat over een onderwerp waarbij emoties en waarden spelen en omdat het uitblijven van helderheid in het debat over kernenergie invloed heeft op de voortgang van beleidsdossiers als energietransitie en klimaat. De Rli wil vooral weten welke argumenten en afwegingen een rol spelen bij meningsvorming over kernenergie.

V: Is de inventaristie representatief?

A: Nee. De inventaristie is niet representatief. Het doel is om zo veel mogelijk de verschillende argumenten en afwegingen van mensen ten aanzien van kernenergie binnen de energietransitie in beeld te brengen. Om te voorkomen dat bepaalde standpunten en afwegingen niet meegenomen worden binnen het adviestraject. Mede op basis van de verkenning zal Ipsos een representatief vervolgonderzoek uitvoeren.

V: Wordt het adviestraject niet beïnvloed als een partij één bepaalde set van afwegingen heel vaak invult in de verkenning?

A: Nee. De inventarisatie heeft als doel om veel mogelijk argumenten en afwegingen in beeld te brengen. De inventaristie heeft niet als doel om te kijken hoe vaak een bepaald argument genoemd wordt noch welke argumenten en afwegingen dominant zijn. Daartoe wordt separaat (en representatief) vervolgonderzoek gedaan door Ipsos.  

V: Gaat het advies ook over kernenergie in het buitenland

A: Nee het advies richt zich op kernenergie als mogelijk onderdeel van de energievoorziening in Nederland. Opwekking en import van kernenergie maken in principe geen onderdeel uit van het adviestraject.