Meedenken met verkenning technologische innovaties voor het fysieke domein

Elke dag komen berichten voorbij over nieuwe vindingen. Sommige van die innovaties kunnen ons leven en onze leefomgeving ingrijpend veranderen. Juist die ingrijpende veranderingen zijn moeilijk te vatten in adviesrapporten omdat ze disruptive zijn: de gevolgen zijn lastig te voorspellen. Toch voelt iedereen aan dat we die innovaties niet zomaar op ons af moeten laten komen. We zouden ten minste eens kunnen nadenken over wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Daarom neemt de Rli de vrijheid om die mogelijke technologische innovaties te verkennen, om te kijken wat ze kunnen betekenen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving en om een idee te vormen over hoe mensen ermee zullen omgaan. Wat kunnen die ontwikkelingen gaan betekenen voor een verschuiving van rollen in en tussen het publieke en private domein?

De centrale vraag van de verkenning is: Welke impact kunnen technologische innovaties hebben voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen?

Als eerste stap kijken we naar de mogelijkheden die technologieën kunnen gaan bieden. Van een van die mogelijkheden willen we nu al gebruik maken: crowdsourcing.

Hieronder vindt u een eerste voorzet voor een beschrijving van de mogelijkheden die technologieën ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen.

Welke technologie of mogelijkheid mist u nog? Hoe denkt u dat verschillende technologieën gaan samenkomen en de mogelijkheden gezamenlijk vergroten?

Gezonde voeding (Pdf, 202 Kb)

gezonde voeding

 

Efficiënte mobiliteit (Pdf, 316 Kb)

efficiënte mobiliteit

 

Slimme gebouwen (Pdf, 245 Kb)

slimme gebouwen

Uw reacties kunt u kwijt via de LinkedIn- of Facebook-pagina van de Rli of via het reactieformulier.