Overzicht activiteiten Noordzee: Recreatie en toerisme

Algemeen

De Noordzee trekt jaarlijks grote aantallen toeristen en recreanten. Vooral de kustrecreatie speelt een belangrijke rol, zowel voor de dagrecreatie als de verblijfsrecreatie. Jaarlijks bezoeken ongeveer 8,3 miljoen dagrecreanten de Noordzeekust en overnachten ruim 7 miljoen toeristen in de badplaatsen aan de Noordzee. Daarnaast is er op de Noordzee, vooral in de zomer, veel recreatievaart van surfers, sportvissers, zeilers en duikers.

Toerisme en recreatie bij en op de Noordzee vormen een substantieel onderdeel van de totale toeristische markt in Nederland. Deze markt is erg dynamisch. Op dit moment ervaart de sector tegenvallende resultaten ten gevolge van de huidige economische tegenwind. Dit heeft echter nauwelijks consequenties voor strandgebruik en sportvisserij. Op langere termijn wordt bovendien een flinke groei verwacht. De kust biedt de mogelijkheid om een belangrijk deel van die groei op te vangen. De verwachting is verder dat het aantal pleziervaartuigen dat gebruik maakt van de territoriale wateren de komende jaren flink zal toenemen. Datzelfde geldt voor het aantal vaartuigen voor de sportvisserij. Daarnaast wordt verwacht dat de toename van het aantal duikers dat de Noordzee bezoekt zal doorzetten. Duikers zijn overigens geïnteresseerd in plekken die archeologisch gezien rijk zijn omdat dit ook vaak plekken zijn met een rijke flora en fauna.

Deze tabel laat enkele gegevens zien voor recreatie en toerisme aan de Noordzeekust. In de cijfers zijn ook de kustrecreatie op de waddeneilanden en in het deltagebied meegenomen.

Gevolgen van recreatie en toerisme voor het ecosysteem Noordzee

Kustrecreatie drukt lokaal een sterke stempel op het landschap. Tegelijkertijd is de kwaliteit van dat landschap een noodzakelijke voorwaarde voor recreatie en toerisme. Daarnaast leidt strandrecreatie tot grote hoeveelheden zwerfafval. 15% van het afval dat op stranden wordt gevonden is afkomstig van recreanten. Strandrecreatie leidt er bovendien toe dat de stranden van het vasteland niet meer geschikt zijn voor gebruik door bepaalde diersoorten, zoals zeehonden en kustbroedvogels. Een ander effect van kustrecreatie is dat bij hoge temperaturen, waarbij er veel mensen op het stranden een zee zijn, de hoeveelheid bacteriën in het zeewater toeneemt. In bepaalde gevallen kan dit tot gezondheidsklachten leiden.