CV Agnes van Ardenne

Betaalde functies

  • Voorzitter Productschap Tuinbouw
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Regio Waterweg
  • Voorzitter Raad van Toezicht Van Hall Larenstein

Onbetaalde functies

  • Voorzitter Curatorium Afrika Studie Centrum
  • Voorzitter Marga Klompé Stichting
  • Lid De Groot Fonds
  • Lid CEO Dutch Biorefinery Cluster
  • Lid Biosolar Cells, Wageningen
  • Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht
  • Lid Fonds Kerkelijke Waardegoed