CV Henry Meijdam

Betaalde functies

 • Werknemer bij Meijdam & Overmars B.V.
 • Commissaris BRO
 • Voorzitter DDMA (waardoor q.q. lid AB VNO/NCW) (brancheorganisatie Datamarketing)
 • Voorzitter reflectiegroep Drechtsteden
 • Voorzitter gebiedscommissie AGV
 • Commissaris Development Company Greenport Venlo
 • Voorzitter Stichting Komo (kwaliteitscertificering)
 • Voorzitter Monumentenwacht Noord-Holland
 • Kwartiermaker OV Chipcard
 • Voorzitter Regieraad Bouw Randstad
 • Voorzitter Groen Accoord
 • Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol
 • Bestuurslid SRVKG (recycling grondstoffen)
 • Voorzitter Raad van Toezicht STAN (Stichting Arbeidsmarktstrategie Noord-Holland)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonwaard

Onbetaalde functies

 • Voorzitter VVD KC Haarlem
 • Lid Raad van Toezicht Intervolve (ontwikkelingssamenwerking)
 • Voorzitter Theater Bellevue