Raad VenW

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert regering en parlement op hoofdlijnen van beleid inzake verkeer en waterstaat. De adviezen zijn strategisch van aard en gericht op structurele oplossingen. De adviesonderwerpen strekken zich uit over de langere termijn, maar raken eveneens de politieke actualiteit. Verbindingen leggen is het sleutelbegrip, met inbegrip van de Europese dimensie.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli  op 17 januari 2012 opgeheven.

Missie en opdracht

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het beleid inzake verkeer en waterstaat. De adviezen zijn strategisch en gericht op oplossingen voor de lange termijn, maar brengen ook de consequenties, onder meer in de vorm van concrete aanbevelingen, voor de korte en middellange termijn in beeld. Verbindingen leggen is het sleutelbegrip. De raad werkt daartoe samen met andere raden zoals de Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad en de Algemene Energieraad. De Europese dimensie speelt bij de advisering een steeds belangrijkere rol.

Vanaf 1 januari 2010 voert de Raad voor Verkeer en Waterstaat met de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad een gemeenschappelijk secretariaat.

Werkwijze

Algemene werkwijze

Leden

De Raad voor Verkeer en Waterstaat bestaat uit drie leden. De voorzitter is mr. G.J. Jansen. De leden van de raad zijn onafhankelijk en worden benoemd op basis van hun deskundigheid en brede maatschappelijke kennis en ervaring.