André van der Zande

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

raadslid Rli
 Portretfoto André van der Zande
Curriculum vitae: 

André van der Zande (1952) is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij vervult bezoldigde nevenfuncties als voorzitter van de Technische Commissie Bodem, voorzitter van Opdrachtgevend Beraad Beheer DSO-LV (BZK) en als ambassadeur Natuurinclusief (LNV). Hij vervult onbezoldigde nevenfuncties als vice-voorzitter Board van stichting  Nature for Health (NFH), lid van het bestuur Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en als voorzitter Stichting Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

linkedin.com/in/andrevanderzande