André van der Zande

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

raadslid
 Portretfoto André van der Zande
Curriculum vitae

André van der Zande (1952) is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij vervult bezoldigde nevenfuncties als voorzitter van de Technische Commissie Bodem, voorzitter van Opdrachtgevend Beraad Beheer DSO-LV (BZK) en als ambassadeur Natuurinclusief (LNV). Hij vervult onbezoldigde nevenfuncties als vice-voorzitter Board van stichting Nature for Health (NFH), lid van het bestuur Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en als voorzitter Stichting Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

linkedin.com/in/andrevanderzande