André van der Zande

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

raadslid Rli
 Portretfoto André van der Zande
Curriculum vitae: 

André van der Zande (1952) is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij is voorzitter van de Technische Commissie Bodem en Wetlands International en president van de International Association of Public Health Institutes.