Hanna Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

raadslid Rli
Portretfoto
Curriculum vitae: 

Hanna Tolsma (1980) is sinds 2023 lid van de Rli. Zij is hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht bij de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij vervult onbezoldigde nevenfuncties als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord- Nederland en lid en plaatsvervangend voorzitter bij de bezwaarschriftencommissie van VWS.

linkedin.com/in/hanna-tolsma