Ingrid Odegard MSc

I.Y.R. (Ingrid) Odegard MSc

Junior-raadslid Rli
foto Ingrid Odegard
Curriculum vitae: 

Ingrid Odegard MSc (1983) is een industrieel ecoloog met een passie voor duurzaamheid. Zij is afgestudeerd op mondiale voedselscenario's en gebruik van land, water en kunstmest in 2050. Dit onderzoek, The Future of Food - Scenarios and the Effects on Resource Use in Agriculture, heeft zij gepubliceerd in het Journal of Ecological Economics. Zij werkt als senior onderzoeker/consultant bij CE Delft aan verduurzaming op de thema's voedsel, biobased economy en circulaire economie voor overheden, bedrijven en NGO's.