Jan Jaap de Graeff

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff

voorzitter
Portretfoto
Curriculum vitae

Jan Jaap de Graeff (1949) is sinds 2012 lid van de Rli en sinds 1 januari 2016 voorzitter. Hij was onder meer dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult een bezoldigde nevenfunctie als geassocieerd adviseur bij Lysias Advies. Hiernaast vervult hij een onbezoldigde nevenfunctie als lid van de Commissie Normstelling voor filantropische instellingen. 

linkedin.com/in/jan-jaap-de-graeff