Jan Jaap de Graeff

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff

voorzitter Rli
Portretfoto
Curriculum vitae: 

Jan Jaap de Graeff (1949) is sinds 2012 lid van de Rli en sinds 1 januari 2016 voorzitter. Hij was dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult nevenfuncties bij Lysias Advies, de Stichting Twickel en de Unie van Bosgroepen.