Jantine Kriens

J. (Jantine) Kriens

raadslid Rli
Portretfoto
Curriculum vitae: 

Jantine Kriens (1954) is sinds 2020 lid van de Rli. Zij was algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en wethouder in Rotterdam. Zij vervult bezoldigde nevenfuncties als lid van de Raad van commissarissen (RvC) van HVC, voorzitter van de RvC van Vestia en zij is voorzitter van de bestuurlijke adviesgroep kinderopvangtoeslagen (BAK). Daarnaast vervult zij een onbezoldigde nevenfunctie als voorzitter van de benoemings adviesgroep Onderwijsraad (BAC). 

linkedin.com/in/jantine-kriens