Krijn Poppe

drs. K.J. (Krijn) Poppe

raadslid
Portretfoto
Curriculum vitae

Krijn Poppe (1955) is sinds 2016 lid van de Rli. Hij was tot zomer 2020 research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij vervult bezoldigde nevenfuncties als bestuurslid SKAL Biocontrole en hij is lid van de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland. Hiernaast is hij is mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf en geeft incidenteel advies aan diverse organisaties. Hij vervult een onbezoldigde nevenfunctie als secretaris-penningmeester van de Stichting EAAEP Foundation (publicatie-comité van de Europese Vereniging van Landbouw-economen EAAE).

linkedin.com/in/krijnpoppe