Krijn Poppe

drs. K.J. (Krijn) Poppe

raadslid Rli
portretfoto Krijn Poppe
Curriculum vitae: 

Krijn Poppe (1955) is sinds 2000 als econoom verbonden aan Wageningen UR, sinds 2013 in de functie van research manager van LEI Wageningen UR. In de periode 2009-2011 was Krijn Poppe Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV.