Krijn Poppe

drs. K.J. (Krijn) Poppe

raadslid Rli
Portretfoto
Curriculum vitae: 

Krijn Poppe (1955) is sinds 2016 lid van de Rli. Hij was tot zomer 2020 research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij vervult een aantal bestuurs- en adviesfuncties en is mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf.