prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

raadslid Rli
foto Niels Koeman
Curriculum vitae: 

Niels Koeman (1949) is sinds 2012 lid van de Rli en vanaf 2010 staatsraad bij de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State. Daarvoor was hij advocaat in Amsterdam en gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Van 1984 tot 2014 was hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.