Bijeenkomst advies Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties

De Rli organiseerde op woensdagmiddag 29 juni 2022, van 15:00 uur tot 17:00 uur, een bijeenkomst in Den Haag over zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’.
Gezin gaat verhuizen

Over het advies

De nationale woningmarkt wordt gekenmerkt door serieuze problemen voor wat betreft de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Er zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen en in de huur- en koopmarkt worden vaak (zeer) hoge prijzen gevraagd. Dit zorgt ervoor dat starters niet aan bod komen en doorstroming moeizaam is. Voor andere huishoudens geldt dat een groot deel van het inkomen op gaat aan woonlasten. De overheid heeft een zorgplicht voor wonen. In het advies gaat de Rli in op de vraag of en op welke manier woningcorporaties kunnen bijdragen aan deze zorgplicht en welke overheidssturing daarbij past.

Programma

Dagvoorzitter Esther van Rijswijk interviewde tijdens de bijeenkomst Rli-raadslid Niels Koeman over de analyse en de aanbevelingen uit het advies. Daarna ging ze in gesprek met bestuurders van corporaties, gemeenten en provincie en met huurders, wetenschappers en marktpartijen. Onder andere Karin van Dreven (Woonbron), Jeroen Frissen (Circusvis), Karin Schrederhof (gemeente Delft), Erwin van der Krabben (Radboud Universiteit), Bas Jan van Bochove (voormalig burgemeester Weesp) en Madeline Buijs (Colliers) hadden hun medewerking toegezegd. Ook Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen (BZK) gaf een reactie op het advies. Uiteraard werd ook de zaal betrokken bij deze gesprekken. Tot slot reflecteerde de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff, op de resultaten van de bijeenkomst.

Ingegaan werd op vragen als: hoe kan het stelsel van prestatieafspraken worden verbeterd? Hoe komen we aan voldoende sociale woningen? Zijn woningcorporaties wel nodig? En zijn de randvoorwaarden voor sociale huur wel duidelijk genoeg?

Binnenkort volgt een compacte video-impressie van de bijeenkomst.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga douwe.wielenga@rli.nl of Linda van Asselt linda.van.asselt@rli.nl

Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #woningcorporaties.