Bijeenkomst advies ’Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Praat mee over de route naar toekomstbestendige bedrijventerreinen! De Rli organiseerde op donderdagmiddag 7 december 2023 van 14.00 -17.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies 'Samen werken'
Foto bijeenkomst Samen Werken

Over het advies

Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven én de samenleving. Net als de rest van Nederland moeten bedrijven verduurzamen maar helaas verloopt dit proces te traag. Dat is begrijpelijk, want veel ondernemers hebben hun handen vol aan het runnen van hun bedrijf. Daarnaast kampen ondernemers in toenemende mate met schaarste aan grondstoffen, netcapaciteit, arbeidskrachten en ruimte.
Verduurzaming is voor veel van deze problemen (een deel van) de oplossing. Het bedrijventerrein is een perfect schaalniveau om ondernemers daarbij te helpen en tegelijkertijd de verduurzaming van Nederland te versnellen. Helaas schiet overheidsbeleid tekort om deze meerwaarde te verzilveren. De Rli doet in het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ aanbevelingen hoe we de verduurzaming van bedrijventerreinen kunnen versnellen.

Infografic met logosInfographic: Frédérik Ruys, Vizualism

Programma
 

Tijdens deze bijeenkomst werd gediscussieerd over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Helpen onze aanbevelingen om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen? Moet er een nationaal duurzaamheidslabel voor bedrijventerreinen komen? Is het wenselijk om bedrijven op bedrijventerreinen te verplichten lid te worden van een Vereniging van Eigenaren en Gebruikers? Zijn Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de aangewezen partij om als kenniscentra te fungeren? Wat is de rol van provincies en gemeenten bij de verduurzaming van bedrijventerreinen?

Tijdens de bijeenkomst waren er onder andere bijdragen van Kees Vendrik (voorzitter van het Nationaal klimaatplatform), Wendy de Jong (ROM Nederland), Frank den Brok (wethouder in de gemeente Oss), Freya Macke (Arcadis), Edwin Markus (parkmanager) en Richard Kleefman (programmamanager PVB Nederland). Dagvoorzitter is Lotte Sluiter.

Lees hier het programma 

Lees hier de impressie van de bijeenkomst Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Lees meer over het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Linda van Asselt (linda.van.asselt@rli.nl) of Evert Nieuwenhuis (evert.nieuwenhuis@rli.nl).

Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en gebruik de hashtags #verduurzaming en #bedrijventerreinen