Bijeenkomst 'Elke regio telt!'

De drie raden Rli, ROB en RVS organiseren op 27 maart 2023 een aanbiedingsbijeenkomst over hun advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s.
illustratie van een grote groep mensen, verschillend van kleur, die gezamenlijk de kaart van Nederland vormen.

Op 27 maart 2023 brengen de drie adviesraden hun gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s uit. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het advies tijdens een aanbiedingsbijeenkomst in Veenhuizen in ontvangst. De drie raden nodigen u van harte uit om op maandag 27 maart 2023 van 12.30 - 15.00 uur in Veenhuizen de bijeenkomst bij te wonen. In een tijdsbestek van tweeënhalf uur krijgt u een toelichting op de hoofdpunten van het advies, hoort u reacties van de minister en van partijen uit verschillende regio’s en is er gelegenheid om vragen te stellen en deel te nemen aan de discussie over het advies.

Over het advies

Ondanks dat Nederland relatief klein is, verschillen delen van het land aanzienlijk van elkaar. De regionale diversiteit maakt Nederland tot wat het is, een gevarieerd land van met elkaar samenhangende regio’s. Dat is een kracht, maar brengt ook risico’s met zich mee. De verschillen in onderdelen van brede welvaart tussen de regio’s nemen toe, waardoor er bijvoorbeeld ongelijke kansen op een gezond leven en deelname aan de samenleving zijn en het vertrouwen in de overheid daalt. Dat is onwenselijk, ook omdat alle Nederlandse regio’s nodig zijn bij het aanpakken van grote vraagstukken zoals de stikstofproblematiek, de energie- en klimaatopgave, de veranderingen in de zorg en de tekorten op de woningmarkt.

Met dit advies willen de drie raden het perspectief van regio’s een belangrijker plek geven in het rijksbeleid. Het advies schetst uitgangspunten en randvoorwaarden die nodig zijn om de brede welvaart in elke regio van Nederland te versterken en onwenselijke verschillen te verminderen.

Programma

Wat is ervoor nodig om onwenselijke verschillen tussen regio’s te voorkomen dan wel te verkleinen, om zo de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen? Welke rol hebben de rijksoverheid en andere partijen daarbij te spelen? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Lotte Sluiter in gesprek met leden van de drie adviesraden, betrokkenen uit regio’s, overheden en de wetenschap. Onder andere reflecteren voorzitter Federatie voor Gezondheid Lea Bouwmeester en bestuurskundige Caspar van den Berg op het advies.

Bekijk hier het programma

Aanmelden

De aanbiedingsbijeenkomst vindt plaats in het Verenigingsgebouw (theaterzaal), Hoofdweg 116 in Veenhuizen. De inschrijving voor de bijeenkomst is op volgorde van aanmelding, dus meldt u snel aan. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn in Veenhuizen, dan is het ook mogelijk om de bijeenkomst online te volgen via een livestream. De deelnemers in de zaal en de online deelnemers krijgen de gelegenheid te reageren op het advies. Wij hopen dat u erbij kunt zijn!
U kunt zich aanmelden via de knoppen rechtsboven.

Bekijk hier de uitnodiging

Lees meer over het advies ‘Elke regio telt!'

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel bart.swanenvleugel@rli.nl of 06 52012691. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren mirjam.vangameren@rli.nl of 06 21160211.