Bijeenkomst 'Elke regio telt!'

De drie raden Rli, ROB en RVS organiseerden op 27 maart 2023 een aanbiedingsbijeenkomst over hun advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s.
Dagvoorzitter Lotte Sluiter in gesprek over het advies Elke regio telt!

Op 27 maart 2023 brachten de drie adviesraden hun gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s uit. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nam het advies tijdens een aanbiedingsbijeenkomst in Veenhuizen in ontvangst. In een tijdsbestek van tweeënhalf uur kregen de deelnemers een toelichting op de hoofdpunten van het advies, en hoorde ze reacties van de minister en van partijen uit verschillende regio’s en was er gelegenheid om vragen te stellen en deel te nemen aan de discussie over het advies.

Over het advies

Ondanks dat Nederland relatief klein is, verschillen delen van het land aanzienlijk van elkaar. De regionale diversiteit maakt Nederland tot wat het is, een gevarieerd land van met elkaar samenhangende regio’s. Dat is een kracht, maar brengt ook risico’s met zich mee. De verschillen in onderdelen van brede welvaart tussen de regio’s nemen toe, waardoor er bijvoorbeeld ongelijke kansen op een gezond leven en deelname aan de samenleving zijn en het vertrouwen in de overheid daalt. Dat is onwenselijk, ook omdat alle Nederlandse regio’s nodig zijn bij het aanpakken van grote vraagstukken zoals de stikstofproblematiek, de energie- en klimaatopgave, de veranderingen in de zorg en de tekorten op de woningmarkt.

Met dit advies willen de drie raden het perspectief van regio’s een belangrijker plek geven in het rijksbeleid. Het advies schetst uitgangspunten en randvoorwaarden die nodig zijn om de brede welvaart in elke regio van Nederland te versterken en onwenselijke verschillen te verminderen.

Programma

Wat is ervoor nodig om onwenselijke verschillen tussen regio’s te voorkomen dan wel te verkleinen, om zo de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen? Welke rol hebben de rijksoverheid en andere partijen daarbij te spelen? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Lotte Sluiter ging in gesprek met leden van de drie adviesraden, betrokkenen uit regio’s, overheden en de wetenschap. Onder andere reflecteerden de voorzitter Federatie voor Gezondheid Lea Bouwmeester en bestuurskundige Caspar van den Berg op het advies.

Dagvoorzitter Lotte Sluiter in gesprek over het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s. Vlnr: dagvoorzitter Lotte Sluiter, commissievoorzitter Jantine Kriens (Rli) en commissieleden Peter Wilms (ROB) en Martijn van der Steen (RVS). Foto: Karel Hulskers

Bekijk de animatie met een korte uitleg over het advies ‘Elke regio telt!’

Bekijk hier de compilatiefilm van de bijeenkomst ‘Elke regio telt!  (7:54 min)

Bekijk hier de reactie van minister Bruins Slot (BZK) op het advies ‘Elke regio telt!’ (11:47 min)

Bekijk hier de reactie van Caspar van den Berg (hoogleraar Bestuurskunde RUG) op het advies ‘Elke regio telt!’ (6:27 min)

Bekijk hier de reactie van Lea Bouwmeester (Federatie voor Gezondheid) op het advies ‘Elke regio telt!’ (10:18 min)

Bekijk hier de gehele livestream van de bijeenkomst ‘Elke regio telt’  (2.08 uur)

Lees meer over het advies ‘Elke regio telt!'

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel bart.swanenvleugel@rli.nl of 06 52012691. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren mirjam.vangameren@rli.nl of 06 21160211.