Online bijeenkomst advies Geef richting, maak ruimte!

Op 1 februari 2022 van 10.00 - 12.00 uur organiseerde de Rli een online publieksbijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Geef richting maak ruimte’.
online bijeenkomst Geef richting maak ruimte, met tijd 10-12.00 uur en huisstijlelementen van de Rli en foto van de cover van het advies

Bekijk hier de livestream

Over het advies

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. De Rli concludeert in zijn advies dat er meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten om van deze ruimtelijke verbouwing een succes te maken. Welke stappen zijn hiervoor nodig?

Programma

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge? Hoe kan hij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen ging dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) en Vincent van der Werff (directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker reflecteerde vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij putte daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Ruben Maes, dagvoorzitter in gesprek met Jantine Kriens (Rli) en Vincent van der Werff (BZK) over het advies Geef richting, maak ruimte! op de online bijeenkomst 1 februari 2022

Ruben Maes (m), dagvoorzitter, in gesprek met Riek Bakker (l) raadslid Jantine Kriens en Vincent van der Werff (r). Foto Fred Ernst

Na deze start sprak Ruben Maes met Hans Kuipers (gedeputeerde Drenthe) en Joks Janssen (lid van de Rli-commissie) over de vraag wat het advies betekent voor provincies en regio, in relatie tot het perspectief van brede welvaart. Aansluitend was er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Vervolgens sprak Ruben met Jeroen Niemans (Hiemstra & De Vries) en Jeanet van Antwerpen (raads- en tevens commissielid) over de uitvoering in de praktijk. Met welke onderdelen uit het advies moeten partijen het eerst aan de slag? Ook hier was er aansluitend gelegenheid voor discussie en vragen.

De voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff, richtte zich tot de deelnemers met een slotwoord.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst op 1 februari kunt u contact opnemen met Sonja Middendorp, projectassistent sonja.middendorp@rli.nl of 06-52740217.

Voor inhoudelijke vragen over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl of 06-15369330

Lees meer over het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’