online bijeenkomst advies Natuurinclusief Nederland

De Rli organiseerde op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.
bekijk hier de livestreem

Bekijk hier de livestream

Over het advies

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. De Rli spreekt van een biodiversiteitscrisis van eenzelfde orde als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. Het is van belang de teruggang in de natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dit lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Programma

Wat kan natuurinclusief werken in de woningbouw, de landbouw of de energiesector bijdragen aan het zo noodzakelijke herstel van de biodiversiteit in Nederland? Welke hobbels en knelpunten bestaan er in de praktijk en hoe kunnen die worden verholpen? Biedt het concept van basiskwaliteit natuur houvast bij het verbinden van natuurherstel met andere opgaven als de woningbouw of de energietransitie? En hoe kunnen overheden gebiedsgericht samenwerken bij het realiseren van basiskwaliteit natuur? Over deze en andere vragen ging dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met onder andere André van der Zande (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde), sectorpartijen en bestuurders.

De online deelnemers kregen de gelegenheid vragen te stellen. Deze werden in twee paneldiscussies aan de orde gesteld.

Bij het eerste panelgesprek over natuurinclusieve bouw, energie en landbouw, sprak Ruben Maes met Onno Dwars (CEO Ballast Nedam), Alex Datema (BoerenNatuur), Daan Helming (projectleider biodiversiteit Stedin en Groene Netten) en Karin Sluis (raadslid Rli en commissielid).

Het laatste panelgesprek ging over bestuurlijk samenwerken in gebieden. Ruben Maes discussieerde met Rik Grashoff (GroenLinks, wethouder Tilburg), Hagar Roijackers (lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland en gedeputeerde Noord-Brabant), Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta, bestuurslid Unie van Waterschappen), Lyda den Hartog (waarnemend directeur Natuur, Ministerie van LNV) en André van der Zande.

Tot slot refelecteerde de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff, op de resultaten van de bijeenkomst.

Videoboodschappen

  1. Bekijk de 3 korte reacties van  Louise Vet, emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Deltaplan Biodiversiteitsherstel; Vera Dalm, directeur Vereniging Bos- en Natuurterreineigenaren en Thom van Campen, Tweede Kamerlid voor VVD hun reactie op het advies ‘Natuurinclusief Nederland’
  2. Bekijk de reactie van Bernice Kamphuis, initiatiefneemster van de Stichting Struikroven
  3. Bekijk de ervaringen van Uko Vegter van Het Drents Landschap, met gebiedsgericht werken in het Hunzedal
  4. Bekijk de reactie van Harold Hofstra gedeputeerde provincie Flevoland

Lees meer over het advies 'Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren mirjam.vangameren@rli.nl of Yvette Oostendorp yvette.oostendorp@rli.nl

Twitter mee met #natuurbeleid #biodiversiteit