Online bijeenkomst ‘Boeren met toekomst’, 9 maart 2022

De Rli organiseerde op 9 maart 2022 van 16.00 tot 17.30 uur een online bijeenkomst over zijn onlangs verschenen advies ‘Boeren met toekomst’.
startdia met Rli logo titel en datum van de bijeenkomst

Bekijk de livestream van de bijeenkomst

Over het advies

In de landbouw vinden grote veranderingen plaats. Voor sommige boeren zelfs zozeer dat zij hun bedrijf (moeten) beëindigen. Maar voor heel veel bedrijven zal er ook in de toekomst plaats zijn. Wat is het toekomstperspectief voor deze bedrijven binnen duurzaamheidsgrenzen?

Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de eisen die aan hun bedrijf worden gesteld, vrijheid om te bepalen hoe zij aan die eisen kunnen voldoen en een goed hanteerbaar systeem voor controle en handhaving. Daarvoor is nieuw overheidsbeleid nodig. Het advies doet daar aanbevelingen voor.

Programma

Hoe kan het landbouwbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer boeren helpen om binnen duurzaamheidsgrenzen hun toekomst vorm te geven? Hoe zien de, in het regeerakkoord genoemde, niet-vrijblijvende samenwerking in de keten en de gebiedsprocessen eruit? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Tom Jessen in gesprek met een aantal partijen. Als eerste interviewde hij Krijn Poppe (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) over de inhoud van het advies.

Na deze start ging Tom Jessen in gesprek met Roy Meijer (melkveehouder en voorzitter NAJK), Dirk de Lugt (boer van gemengd bedrijf, voorzitter Cosun en BO-Akkerbouw), Alex Datema (melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur) en Kees Oomen (extern Rli-commissielid) over de vraag of certificering gaat helpen om boeren hun toekomst duurzaam vorm te geven.

Vervolgens sprak Tom Jessen met Marc Jansen (directeur CBL), Martine Boon (adjunct-directeur Food en Agri Nederland, Rabobank), Frans Keurentjes (oud voorzitter coöperatie FrieslandCampina) en Pallas Agterberg (Rli-commissie- en raadslid) over de niet vrijblijvende samenwerking in de keten. Helpt certificering ketenpartijen om dit te bewerkstelligen?

De laatste sessie ging over gebiedsprocessen. Tom Jessen discussieerde met Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde Noord-Brabant), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland), Marijke van Schagen, Martinus Nagtzaam (medewerkers Europese Commissie DG Agri) en Noelle Aarts (extern commissielid) over de vraag of het Rli-advies helpt om gebiedsprocessen beter in te richten. Tot slot werd de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff, geïnterviewd en reflecteerde hij op de resultaten van de bijeenkomst.

Dagvoorzitter, Tom Jessen (r) interviewt de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff (l) over de conclusies van de bijeenkomst. Foto: Marcel Vester

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, projectassistent Anneke.Verschoor@rli.nl of 06-15359540.

Voor inhoudelijke vragen over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, Nicole.van.Buren@rli.nl of 06-10172005.

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst’

Twitter mee met #Boerenmettoekomst