Presentatie advies Warm aanbevolen

Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Warm aanbevolen’ over de transitie naar een schone energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op 7 februari 2019 in Den Haag. De Rli organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Warm aanbevolen’ over de transitie naar een schone energievoorziening in de gebouwde omgeving.

foto van discussie met deelnemers in de zaal

In drie rondes werden de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ besproken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. De achtereenvolgende vragen waren:
1. Nieuwe warmte-infrastructuur, wat is de publieke verantwoordelijkheid?
2. Financieren verduurzamen van de gebouwen, hoe doen we dat?
3. Wijkaanpak, wanneer gaan collectieve keuzes voor individuele keuzes?

Op 13 december 2018 is het advies ‘Warm aanbevolen: naar een CO2-arme verwarming van de gebouwde omgeving’ aangeboden aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl