Nationaal Groeifonds

Verwacht september 2021
Hoe kan de economische groeisprong die het Nationaal Groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?
foto van zes stapeltjes munten waar groene boompjes op groeien

Aanleiding

De Rli heeft besloten om een ongevraagd advies uit te brengen over het Nationaal Groeifonds. Doel van het advies is om aanbevelingen te doen over hoe de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden kan worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving. Het advies richt zich op de vraag of de huidige opzet en beoogde investeringen perspectief bieden op het realiseren van een structureel verdienvermogen en een duurzame toekomstige economie en welke verbeteringen mogelijk zijn in de toekomstige rondes van het groeifonds. De raad maakt hiervoor gebruik van inzichten uit zijn advisering in de afgelopen jaren.

Het behoud van welvaart en welzijn in Nederland is niet vanzelfsprekend en de manier waarop toekomstige economische ontwikkeling gestalte krijgt, zal onlosmakelijk verbonden moeten zijn met transitieopgaven in de fysieke leefomgeving. Een investeringsagenda kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige welvaart als deze ook een bijdrage levert aan het ondersteunen, versnellen en richten van de noodzakelijke transities.

De raad wil met dit ongevraagde advies een positieve bijdrage leveren aan het verder vergroten van de impact van het groeifonds.

Planning

De raad brengt het advies in september 2021 uit.

Samenstelling raadsommissie

Jan Jaap de Graeff (voorzitter)
Pallas Agterberg
Erik Verhoef
André van der Zande

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl 06 5201 2691.