Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM). Bij een duurzame samenleving hoort een duurzame energiehuishouding met efficiënt energiegebruik op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de laatste twee decennia verliep de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland trager dan in andere Europese landen waardoor Nederland een achterstand opliep. Versnellen van de energietransitie in Nederland is nodig om economische kansen te verzilveren en economische risico’s te vermijden. Kies nu voor versnelling om de huidige grote maatschappelijke dynamiek te benutten. Bovendien is Nederland gehouden aan internationale klimaatafspraken. Het kabinet zet stappen in de richting van een duurzame energiehuishouding, maar beleid voor de langere termijn, na 2020, ontbreekt. Voor de noodzakelijke versnelling van de energietransitie zijn veel duidelijker politieke keuzes voor verduurzaming van de energievoorziening nodig.
Binnenkort verschijnt ook een videoverslag van de bijeenkomst bij Sociëteit de Witte op 19 oktober '11. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, erik.schmieman@rli.nl, projectleider.

Lees het persbericht Energietransitie:kies nu voor versnelling!
Lees het advies Remmen los

foto huizen met zonnepanelen op daken