Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over ‘Ruimtelijke kwaliteit in de regio’. Directe aanleiding voor dit congres vormde enerzijds de afronding van het IPO-project Expeditie Mooi en anderzijds het verschijnen van de verkenning Ruimtelijke kwaliteit van de VROM-raad.

Foto deelnemers aan congres ruimtelijke kwaliteit in de regio

De bijeenkomst, georganiseerd door het Inter Provinciaal Overleg (IPO) in samenwerking met de VROM-raad, vond plaats op de inspirerende locatie van een voormalige schuilkerk in Utrecht.

Na een welkomstwoord door dagvoorzitter Jan Herman de Baas werd de bijeenkomst afgetrapt met twee plenaire inleidingen. Annemiek Rijckenberg gaf als voormalig VROM-raadslid een toelichting op de VROM-raadverkenning over ruimtelijke kwaliteit. Hilde Blank, lid van het Comité van aanbeveling van Expeditie Mooi, nam het publiek mee in de ervaringen van dit leertraject. Beide sprekers benadrukten dat er een moment van bezinning is aangebroken, nu het kabinet voorgenomen heeft het ruimtelijk beleid te decentraliseren. Hoe verhouden de provincies zich tot het Rijk? Beiden riepen in hun verhaal op tot een daadkrachtige provinciale rol op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Overigens zonder dat dit het Rijk zou ontslaan van zijn voorhoedefunctie, aldus Rijckenberg: ‘ook zonder geld kan de minister aangeven dat zij ruimtelijke kwaliteit belangrijk vindt en daar het debat over aangaan’.

In het middagdeel vonden verschillende deelsessies plaats over vijf provinciale initiatieven (Drenthe, Noord-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Gelderland). Aan de hand van stellingen werd doorgepraat met een panel van deskundigen, bestaand uit Han Lörzing (kwaliteitsadviseur provincie Utrecht), RO-gedeputeerden Bart Krol (Utrecht) en Tjeerd Talsma (Noord-Holland) en Ytje Feddes (landschapsarchitect en Rijksadviseur voor het landschap).

In het slotwoord trok Bart Krol de conclusie dat provincies duidelijk behoefte blijven hebben aan het leren van elkaar. ‘We zijn nog niet klaar met verankering van de oogst van inzichten’, aldus Krol. ‘Het belang ervan wordt alleen maar groter. De karavaan trekt verder!’

De verkenning van de VROM-raad is te bestellen of te downloaden. Voor informatie of vragen over het rapport kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl (projectleider, 070 456 2070).