Een zee van mogelijkheden

Op 28 september 2011 bieden de raden het advies ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ aan Joop Atsma, staatssecretaris I&M, aan. Het advies richt zich op een duurzaam gebruik van de Noordzee. De raden gaan in op de vraag hoe een consistent beleidsmatig kader ontwikkeld kan worden voor de verschillende functies en ruimteclaims van de Noordzee met als doel een duurzame ordening (ecologisch, economisch en sociaal) van de Noordzee. De aanbieding vindt plaats tijdens een door het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON) georganiseerde directeurenconferentie.

foto golfslag op zee

Voor meer informatie of reactie kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl.

Informatie over het advies ‘Een zee van mogelijkheden’