Een zee van mogelijkheden

Het advies 'Een zee van mogelijkheden' is op 28 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris Atsma (IenM). De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat kan en moet beter. De maatschappelijke betekenis kan versterkt worden wanneer de Rijksoverheid duurzame ontwikkeling van de Noordzee meer prioriteit geeft. Daarvoor is een ontwikkelplan voor de Noordzee nodig. Daarnaast vraagt duurzame ontwikkeling van de zee om verregaande internationale samenwerking. De raden adviseren bovendien om de verantwoordelijkheid met stakeholders te delen en één bewindspersoon aan te stellen als belangenbehartiger voor de Noordzee. Voor meer informatie over dit advies kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl.

gladde zeespiegel